Історія кафедри

У 1869 році був виданий перший тематичний підручник з поліцейського права видавництва Університету Св. Володимира – курс лекцій з державного благоустрою, який читав видатний професор М.Х. Бунге. У 1889 – курс з державного благоустрою (поліцейського права) професора А.Я. Антоновича, які наразі вважаються класичними працями адміністративної науки. Важливо наголосити, що саме А. Антонович став наставником останнього представника Київської університетської школи поліцейського права — Миколи Цитовича.

Останнім загальноросійським університетським Статутом 1884 року, який був чинним аж до повалення самодержавства, кафедра поліцейського права визнавалася невід’ємною частиною діяльності юридичного факультету Університету Св. Володимира, як і викладання курсу «Поліцейське право». 

Масштабна діяльність з дослідження проблем адміністративного права відновилася лише в 60-ті роки ХХ ст. під керівництвом професора Цвєткова В.В., кафедра державного права отримала своє «нове життя». Так, професор Цвєтков В.В. в 1970 році одним з перших обґрунтував класифікацію управлінських наук та визначив предмет теорії державного управління як окремої галузі права, що стало поштовхом для подальшого розвитку українського адміністративного права.

З 1960 - 2010 роки адміністративно-правові навчальні дисципліни викладалися фахівцями кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. Згідно з ухвалою Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2010 р. кафедра була реорганізована та перейменована на кафедру адміністративного та фінансового права.

         У 2011 році за ініціативою декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, - Гриценка І.С., кафедра адміністративного та фінансового права була реорганізована та утворено два окремих структурних підрозділи, - кафедра адміністративного права, кафедра фінансового права.

Таким чином, з 2011 по 2020 рік, кафедра адміністративного права функціонувала як окремий структурний підрозділ юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У  червні 2020 року юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка було реорганізовано у Інститут права, а згодом, того ж року, на його базі утворено Навчально-науковий інститут права. Зазначена реорганізація вплинула і на кафедру адміністративного права, науково-педагогічний склад якої, відповідно до фахових вподобань,  було розподілено між двома новоствореними структурними підрозділами, - кафедра адміністративного права та процесу, кафедра службового та медичного права.

На сьогоднішній день, кафедра адміністративного права та процесу функціонує як окремий структурний підрозділ Навчально – наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Забезпечує читання провідних нормативних курсів: адміністративного права та адміністративно-процесуального права, а також цілого блоку адміністративно - правових спецкурсів. Колектив кафедри працює над дослідженням актуальних проблем адміністративного права та процесу.

  Історія кафедри адміністративного права бере свій початок ще з перших років функціонування університету. Статут Університету Св. Володимира від 25 грудня 1833 року передбачав, що на юридичному факультеті, серед інших, викладається така дисципліна як «Закони Благочинства», яка зумовила видання перших тематичних лекційних курсів, які були розроблені професорами Богородським С.О. та Іванішевим М.Д., а вже згідно з загальноуніверситетським Статутом 1863 р. на юридичному факультеті створюється кафедра Поліцейського права, на якій викладаються такі дисципліни як «Вчення про безпеку (Закони благочинства)» та «Вчення про добробут (Закони благоустрою)».